Gl. Skivevej hed oprindelig Skivevej, og navnet dækkede hele vejforløbet fra Aalborgvej ved Katedralskolen, igennem Engelsborg og videre langs Undallslund mod Skive. I dag er det kun et kort stykke langs Undallslund Plantage, der bærer navnet Skivevej. Stykket igennem Engelsborg hedder Salvievej, og den største strækning fra Gl. Aalborgvej til Agerlandsvej hedder nu Gl. Skivevej.

Skivevej optræder første gang i en skattebog for 1927. Billedet viser Boligselskabet Sct. Jørgens bebyggelse Tårnparken – opkaldt efter vandtårnet i nærheden – på Skivevej.