– Lærerinde Kathrine Andersen Alstrup (byrådsmedlem, R, 1917-1921), som afløste partifællen Claudi Westh, der udtrådte af byrådet af helbredsmæssige årsager. Hun modtog ikke genvalg.

– Tandlæge Ragna Prytz (byrådsmedlem, K, 1934-1937), afløste partifællen Axel Lebahn, som rejste fra byen. Heller ikke Prytz blev genvalgt.

– Fru Anna Rønning Bæk (byrådsmedlem, S, 1937-1947) blev som den første kvinde valgt direkte til byrådet. Tilmed blev hun genvalgt, og sad i byrådet til sin død i 1947.

Af Mikkel Kirkedahl Lysholm Nielsen

Litteratur

Birgit Løgstrup, “Kvinderne og valgretten på Viborgegnene”, Fra Viborg Amt 1990, s. 7-50.

Viborgs Historie, bd. 2 (1726-1940), Viborg Kommune 1999.