Kancelliraad Møllers Vej blev navngivet i 1931 efter overretsprokurator Andreas Møller (1817-1888). I 1933 blev navnet ændret til Elmevej.