Vesterheden blev udstykket i 1977. Kvarterets vejnavne knytter sig til ordet “hede”, og da Vesterheden var den vestligst liggende af de nye veje, var navnet jo oplagt.