Vognmagervej ligger i det industrikvarter, hvor vejnavnene er hentet fra håndværksfagene. Da vejen blev anlagt, fik den navnet Vognmagervej, men måtte skifte navn, da den som led i en ændring af udfaldsvejene blev en del af Skivevej. Efter Nordre Ringvejs anlæggelse fik Vognmagervej sit gamle navn tilbage.