Mælkevognen - Viborg Museum

Mælkevognen

Viborg Andelsmejeri havde indtil 1940 tolv salgsvogne med mælkemænd, der kørte rundt i Viborgs gader på fastlagte ruter for at sælge mælk til byens borgere. Herudover havde mejeriet 18 mejeriudsalg spredt omkring i gaderne.

Flaskemælk kendtes allerede fra mejeriets start, men salg i ”løst mål” var det mest almindelige. I 1949 blev salg i løst mål forbudt og kun flaskemælk var tilladt. Den sidste hestetrukne mælkekusk, som hentede mælken hos landmændene i mælkejunger, kørte indtil 1964, imens mælkehandler Carl Andersen og hans hestevogn holdt skansen indtil 1966.

Billede til venstre: Mælkevognen på Middagshøjvej. 1946. Foto: Helmuth Spanggård. Viborg Lokalhistoriske Arkiv.