Regelgade bliver nævnt i et skøde fra 1695. Regelgade kaldtes også Kannikegade, fordi kannikerne havde deres residens på stedet. Den er i dag forsvundet.