Gammel villavej i Overlund imellem Randersvej og Gl. Randersvej. På denne vej lå før kommunesammenlægningen i 1970 Asmild-Tapdrup kommunes kommunekontor, og her blev Overlund Alderdomshjem – i dag Plejehjemmet Overlundgården – bygget.