Viborg Musikskole blev oprettet i 1972. Den blev hurtigt en væsentlig faktor i Viborgs blomstrende musikliv. Få år efter oprettelsen havde skolen mere end 200 elever, og i 1996 var elevtallet vokset til knap 1.300. Musikskolen var altså tilstrækkelig stor til at kunne tilbyde kvalificeret undervisning i stort set alle instrumenter.

I 1985-1986 startede skolen et overbygningskursus til de allerbedste elever. Kurset var målrettet optagelse på musikkonservatorierne.
Viborg Musikskole har siden starten således formået at dække den brede musikudfoldelse i Viborg.