Oprindelig var hovedvejen mod syd Koldingvej. Den gik gennem Viborg og havde nr. A 13. Efter færdiggørelsen af Ringvejen vest for Viborg, blev hovedvejen flyttet herud, og Ringvejens forlængelse mod syd fik navnet Vejlevej.