I 1890 oprettede cand. theol. Axel Plenge sammen med sin hustru Magnella Plenge, der var uddannet lærerinde, en ny privat skole i Viborg med det formål at føre unge piger, der dengang ikke kunne optages på katedralskolen, frem til almindelig forberedelseseksamen også kaldet præliminæreksamen.

Efter en beskeden start i en lejlighed i Sct. Ibs Gade flyttede skolen til St. Sct. Hans Gade, hvor den i fem år holdt til i farver Skives gård. Elevtallet voksede imidlertid, og i 1895 købte Plenge en grund på Sparretoft – ikke langt fra stedet, hvor den nye jernbanestation kom til at ligge året efter – og opførte her en skolebygning, som stadig er en del af skolen.

Realskole for både piger og drenge

Efter vedtagelsen af Almenskoleloven af 1905, der indførte mellemskole- og realeksamen, blev skolen en fællesskole for piger og drenge. Axel og Magnella Plenge ville ikke skabe en uniformeret offentlig skole, men en fri privat skole, hvor forældrene skulle have indflydelse på børnenes åndelige opdragelse, og hvor eleverne kunne have et sundt og fornøjeligt skoleliv.

Skolen havde egen sportsplads, badeanstalt og skolekøkken, dengang noget helt nyt, og skolen blev kendt for sine fester og skovture, hvor byens charabancer smykket med flag og grønt drog til Hald eller Palstrup med elever og lærere.

Ud fra sit skolesyn stiftede Axel Plenge foreningen ”Den frie Skole” (1904-17) med medlemmer ikke alene i Danmark, men i alle de nordiske lande. Foreningen, der fik stor tilslutning fra både fri-tænkere, missionsfolk og grundtvigianere, arbejdede for de frie skolers ret og betydning og for religionsundervisningens frihed.

Føns’ skole

I 1909 blev Plenge præst i Uldum, hvorefter skolebestyrer M. Christensen-Dalsgaard ledede skolen indtil 1918. Fra 1918 til 1956 var skolen ejet og ledet af skolebestyrer Rasmus Føns, der skabte en sådan respekt om skolen, at den endnu mange år efter hans død blev kaldt Føns’ skole.

Elevtallet voksede, og der blev bygget til skolen og lejet lokaler i KFUMs nærliggende bygning. Rasmus Føns var respekteret ikke alene i Viborg, men også i undervisningsministeriet, hvor han var med til at give den gamle præliminæreksamen en mere tidssvarende form.

I 1956 solgte Føns skolen til skolebestyrer I. C. Pedersen. I denne periode havde skolen mange elever fra oplandet, og skolen blev udvidet med nye faglokaler. Sidst i 1960’erne blev der oprettet real-afdelinger i de fleste af oplandets kommuner, hvilket medførte, at elevtallet faldt på Viborg private Realskole, og for at opnå gunstigere tilskudsbetingelser omdannedes skolens til en selvejende institution.

Viborg private Realskole i dag

Efter nedgangen i elevtallet i 1960’erne har skolen oplevet ny fremgang. Elevtallet voksede og nye lokaler måtte tages i brug. I 2006 blev naboejendommen, det smukke hus som tilhørte KFUM, bygget om og taget i brug som skolebygning for de ældste klasser, og i sommeren 2008 blev det den gamle børnevilla erstattet af et helt nyt børnehus til indskolingsklasserne og skolens fritidsordning. I dag – 2010 – har skolen to spor med 510 elever fra børnehaveklassen til 10. klasse.

 

Af Svend Korup

Billede 1: Præliminarister fra Plenges skole 1905.

Billede 2: Skolekøkkenet på Plenges skole 1904.

Billede 3: Viborg Private Realskole.