Skulpturen er lavet af Ole Videbæk og blev i 1993 placeret i gården bag Solgården, Skottenborg 35-45. I maj 1993 blev skulpturen afsløret. Både institutioner og enkeltpersoner var med til at samle penge sammen til denne skulptur. Den blev financieret af Nykredits Fond, Unibank-Fonden, Boligselskabet Viborg, SBS Byfornyelse samt arkitekter og håndværkere tilknyttet renoveringen af Solgården.

Litteratur

Skulptur i Viborg, Gitte Fangel og Elin Bjerregaard, Viborg Centralbibliotek og Viborg Turistbureau, 1996/97.

Viborgbladet d. 5. maj 1993.