Lærkevej blev navngivet i 1942. Byrådet ønskede at benytte bestemte navnegrupper i de enkelte kvarterer. Således opstod bl.a. et fuglekvarter omkring haveselskaberne “Vesterport” og “Kristiansborg”.