I juli 1934 blev mindesmærket for Skytten på Aunsbjerg afsløret. Mindesmærket blev placeret på kirkegården i Vium. Det var godsejer de Neergaard, der stod for afsløringen, arkitekt Lønborg-Jensen stod for at tegne monumentet, og den lokale smed lavede mindestenen.

Foroven på mindestenen ses skytten ridende på en hest med bøsse og jagthorn. Skyttens hund sidder ved siden af, og bag skytten er der en engel, der holder fast i skytten. På stenen står der: Minde over Skytte paa Aunsbjerg Guillaume de Martonniére. Født 1728. Død den 19. August 1791. Neden under inskriptionen er der et samlet tegn for tro, håb og kærlighed. Menighedsrådet står for vedligeholdelse af mindesmærket.

Litteratur

Viborg Stifts Folkeblad d. 20. juni 1934 (avis)