Thalbitzer, Mathilde - Viborg Museum

Thalbitzer, Mathilde

Malerinde
Født: 20. april 1874 – Død:13. juli 1931.

Mathilde Thalbitzer blev født på Skovsgård i Tapdrup sogn som datter af proprietær Harald Charles Thalbitzer og Ida Thalbitzer, født Nyeborg. Thalbitzer købte Skovsgård i 1870 og ejede en overgang også Bjørnsholm. I 1904 flyttede familien til Viborg, hvor de boede i Sct. Nicolaigade. Efter faderens død flyttede enken og datteren, Mathilde, til Brohuset.

Mathilde viste tidligt sine kunstneriske evner og blev i januar 1891 som 17-årig optaget på Kunstakademiets Kunstskole for Kvinder. På akademiet fik især maleren Viggo Johansen særlig betydning for hende, og senere rejste hun til London i to måneder for at studere akvarelteknik hos A. Mason, hvis skole hun besøgte igen i 1907 og 1914. Hendes gode ven, Rasmus Brostrøm, fortæller i hendes nekrolog, at hun ”mestrede den specielle engelske Akvarelteknik, der er saa forskellig fra den danske, med stor Dygtighed” og lægger vægt på hendes evne til at give sine værker et helt personligt præg.

“Publikum til Forklejnelse”

Hendes værker blev i årene 1897, 1899-1901, 1905, 1907-08, 1911, 1913-14, 1917-19 udstillet på Charlottenborg sammen med den kunstneriske elite. ”At hendes Billeder ikke tit solgtes, er en Sag for sig; det tjener ikke hende, men Publikum til Forklejnelse, ” skriver Rasmus Brostrøm. Ifølge Weilbachs Kunstnerleksikon udstillede hun endvidere på Kunstnernes Efterårsudstilling i 1908, på Landsudstillingen i Århus i 1909, på Moderne Danish Artists i Brighton i England i 1912, på Den baltiske Udstilling i Malmø i 1914 samt på Kvindelige Kunstneres retrospektive Udstilling i 1920. I 1942 blev to af hendes portrætmalerier udstillet i Viborgs rådhussal som del af en kunstudstilling med lokale kunstnere. Hun modtog midler fra den Raben-Levetzauske Fond i 1900 og 1902 samt præmier fra Akademiet i 1907, 1911 og 1913.

Et hjemstavnsmenneske

”Hun var et Hjemstavnsmenneske som faa. Hun kunde kun male det, hun elskede og var helt indlevet i, ” skriver Brostrøm. Således fandt Mathilde Thalbitzer sine motiver, landskaber, gadepartier og portrætter, i og omkring barndomshjemmet Skovsgård, på Bjørnsholm og i Viborgs gader. ”Disse stemningsfulde og højst maleriske Landskaber og deres Almuebefolkning elskede hun og forstod hun som ingen anden, ” fortæller Rasmus Brostrøm.

Brostrøms nekrolog lader ane et menneske, som blev højt påskønnet af vennerne, både som menneske og som kunstner, og han slutter sine mindeord: ”Trods Mathilde Thalbitzers betydelige Evner og store Indsats for at yde det bedste blev hendes Liv en Tragedie, thi Kræfterne slog ikke til. Det endte med Sammenbrud og Døden kom som en Befrielse. ” Mathilde Thalbitzer tilbragte sine sidste mange år på sindssygehospitalet ved Søndersø, inden hun døde den 12. juli 1931. Hun ligger begravet på Tapdrup Kirkegård.

Af Berit Guldbrand

Kilder

Viborg Nyt, ”Kan De huske”, Arne Lilholt, 23. marts 1982, s. 6.

Viborg Stifts Folkeblad, Nekrolog skrevet af R. Brostrøm, 15. juli 1931, s. 4.

Læs mere om Mathilde Thalbitzer her.

 

Billede 1: Sct. Mogensgade 28, Werrings Gård, foto af akvarel af Mathilde Thalbitzer, 1906. Originalen findes på Viborg Lokalhistoriske Arkiv.

Billede 2: Mathilde Thalbitzers portræt af ”Konen fra Brohuset”, Birtha Kathrine Friis, gift med landpostbud J.P. Friis, blev udstillet i 1942 i Viborgs rådhussal. Det blev siden solgt i 2015 på Lauritzen.com for små 300 kr. Et andet af hendes oliemalerier, ”En gammel Herregårdshave”, endte i 2011 med et hammerslag på 2.700 kr., godt halvdelen af vurderingen hos Bruun-Rasmussen.