Fattigdom står som samlende overskrift for de to munkeordner dominikanere og franciskanerne (se disse). Bevægelserne opstod i begyndelsen af 1200-tallet, men skønt store lighedspunkter, de levede begge af almisser opnået gennem tiggeri, så var der dog forskelle. Det var dog ikke tiggeri, der skabte midlerne til de store kloster i byerne. Disse blev erhvervet gennem de donationer, som munkene fik af rige folk. Til gengæld for pengene fik velgørerne læst sjælemesser for sig på deres dødsdag, og nogle købte sig til en begravelse på klosterets område.

Af Jesper Hjermind

Litteratur

Hans Krongaard Kristensen. Middelalderbyen Viborg. 1987 Hans Krongaard Kristensen. Bed og Arbejd. Livet i østjyske klostre. 1997 Viborgs Historie. Bd. 1. Oldtid – 1726. 1998