Selv om Ringvejen var planlagt, så den skulle føre den stigende trafik uden om byen, blev det, da byggeriet kom i gang igen efter krigsårenes byggepause, nødvendigt at udstykke nye grunde også vest for Ringvejen. Det nye haveselskab “Grundejerlauget af 1949” fik i 1950 godkendt udstykningen af 4 nye veje i Området: Danmarksvej, Sverrigsvej, Norgesvej og Islandsvej.