Lille Sct. Kjelds Gade blev navngivet i 1933. Sct. Kjeld var kannik ved Domkirken og er siden blevet Viborgs særlige helgen.