Nørresø er 2,3 km lang og ca. 700 m bred på bredeste sted og bliver forsynet med vand fra Nørremølle Å, der munder ud i nordenden af Nørresø. Siden 1600-tallet har der været vandmølle her. I modsætning til Søndersø findes meget bebyggelse langs Nørresø og området kaldes i folkemunde “Guldkysten”, da der her findes en del pragtvillaer med udsigt over søen og byen. Ved Nørresø findes også friluftsbadet “Nørresøbadet” kendt som “Kærvænget”, Viborg Bådelaug og Viborg Sejlklub.