Nørresø er den nordligste af viborgsøerne, der ligger midt i Viborg by. Søen ejes af Viborg Kommune.

Nørresø har et areal på 124 ha. Den er 2,3 km lang og 0,7 km bred på det bredeste sted. Nørresø modtager vand fra Nørremølle Å. Den største dybde er ca. 12,4 m. Søbredden er bebygget stort set hele vejen rundt, men det er muligt at færdes rundt om søen. På nord-, øst- og sydsiden kan man gå langs søen ad veje og stier. På søens vestside ligger vejen i større afstand fra søen og man kan kun punktvis komme ned til søbredden. Der er 5,4 km rundt om Nørresø.

Ved Nørresø findes friluftsbadet Nørresøbadet, Viborg Bådelaug og Viborg Sejlklub.

 

Læs mere om viborgsøerne her.