I 2008 var det 100 år siden, at de danske kvinder fik ret til at stemme ved kommunevalg. I 1903 havde de fået valgret til menighedsråd, men først i 1915 fik de valgret til folketing og landsting. Danmark havde ganske vist allerede i 1849 fået en grundlov med såkaldt almindelig valgret, men populært sagt var de fem f’er undtaget: fruentimmere, folkehold, fattige, forbrydere og fjolser. Fruentimmerne var altså kvinderne, folkeholdet var tjenestefolkene, de fattige var dem, der modtog offentlig fattighjælp, og de to sidst grupper var umyndiggjorte.
Billedet er fra kommunalvalget i Viborg den 14. marts 1950, hvor en kvinde gør klar til at afgive sin stemme i en af stemmeboksene på rådhuset. Den første kvinde på Viborgegnen, der blev valgt ind i en kommunalbestyrelse, var Kirstine Nielsen, der i 1913 blev indvalgt i Viborg landdistrikts sogneråd.

Foto: Viborg Lokalhistorisk Arkiv.