I 1682 indførtes der en grundtakst på alle ejendomme i byen. Den kom kun til alle gælde i en kortere årrække, men den fortæller meget om forholdene i byen. En kommission blev sat til at udarbejde en fuldstændig fortegnelse over alle byens ejendomme, deres ejere og beboere, husenes tilstand og deres anslåede værdi. Fortegnelsen kaldes byens grundtakst, og den viser, at en meget stor del af byens gader var fyldt op med små boder. I byens centrale del lå de lidt spredt, ofte i tilknytning til en gård. Håndværkere og andre har formentlig boet i udlejningslejligheder i side- og baghuse. I sidegaderne og yderområderne lå boderne i lange rækker.

Andre områder af byen, som dele af Sct. Mathias Gade og Sct. Mogens Gade, bestod næsten kun af gårde, hvor ejeren selv udnyttede udenomspladsen. Adelsgårdene lå lidt spredt, men næsten ingen øst for Domkirken og syd for Sortebrødre Kirke, hvor mange ejendomme var væk efter en brand i 1567. I 1682 lå de fleste gårde i den østlige del af Sct. Mathias Gade og lidt spredt i Sct. Mogens Gade.