Fabrikant
Bruunshaab, Viborg
Født: 28-06-1795 — Død: 26-01-1836

Johannes Bruun blev tidligt ansat ved sin fars fabrikker i Fredericia og Viborg. I 1821 blev han bestyrer af Søndermølle og klædefabrikkerne i Bruunshåb og Viborg.

Den sidste blev indtil 1824 drevet ved tugthusfanger fra det store tugthus i Viborg. Ved faderen Bertil Bruuns død i 1827, blev han ejer af Bruunshåb og Søndermølle. Han købte den store gård Skovsgård og anlagde en klædefabrik ved Vibæk mølle og var ved at overtage en klædefabrik i Norge ved sin tidlige død i 1836.

 

Af Svend Korup.

Kilder

Daniel Bruun: Slægt- og barndomsminder fra Viborg-egnen, 1925.

Hans H. Worsøe: Træk af Bruunshåbs historie. I Fra Viborg Amt 1972, s.122-140.

Dansk Biografisk Leksikon, bind 2, 1979.