Bertel Bruun, en købmand fra Fredericia, der havde skabt sig en formue gennem handel og skibsfart, købte i 1809 godset Asmildkloster og de to vandmøller Ålemølle og Søndermølle. Han anlagde en klædefabrik ved Ålemølle og fik kongens tilladelse til at kalde fabrikken og den lille by, som voksede op omkring fabrikken, for Bruunshåb.

Skole på klædefabrikken

På fabrikken var der i flere år en privatskole for arbejdernes børn, og efter tilladelse fra ministeriet blev der i 1876 oprettet et fast lærerembede med skole og lærerbolig på fabrikken. I 1892 blev der på Vinkelvej i Bruunshåb opført en selvstændig skole med bolig for en ugift lærer.

Den nye skole

I 1953 blev den gamle skole afløst af en ny moderne skole med gymnastiksal og bolig for førstelæreren. Skolen er højt beliggende på Bruunshåbvej. Den var ved indvielsen beregnet for tre klasser, der blev undervist efter skolelovens regler for landsbyordnede skoler. Skolen blev siden udvidet flere gange og fik, da Vinkel, Tapdrup og Sønder Rind skoler blev nedlagt og eleverne henvist til Bruunshåb skole, navnet Møllehøjskolen. Ved siden af skolen ligger Bruunshåb Forsamlingshus og den nye sportshal, Møllehøjhallen.

Skolesamarbejdet mellem Bruunshåb, Tapdrup og Overlund skoler

Brunnshåb ligger i Asmild sogn, der indtil kommunalreformen i 1970 sammen med Tapdrup sogn udgjorde Asmild-Tapdrup Kommune. Derfor har der fra gammel tid været samarbejde imellem Tapdrup, Bruunshåb og Overlund skoler. Overlund skole var købstadordnet, mens de to andre skoler var landsbyordnede. På Overlund skole var der præliminærklasser og senere realklasser, hvortil eleverne fra de to landsbyskoler henvistes. I dag er Bruunshåb skole – nu Møllehøjskolen – en såkaldt fødeskole, hvor eleverne undervises indtil 6. klasse, mens de fra 7. klasse undervises på Overlund skole.

 

Af Svend Korup

 

Kilder

Ejnar Poulsen: Viborgs Degne- og Skolehistorie. 1957
Beretninger om Viborgs skolevæsen, 1970-1985.

Billede 1: Hestekøretøj foran Bruunshåb Skole. Billedet er taget ca. 1900.
Billede 2: Bruunshåb Skole. Billedet er fra ca. 1925.
Billede 3: Bruunshåb Skole. Billede er taget i 1979.