Rener ved Frederiks station - Viborg Museum

Rener ved Frederiks station

I 1910 stiftede journalisten Johs. Bech ”Foreningen for Rensdyravl på den jydske Hede”. Der var stor interesse for foreningen, og i efteråret tog han til Lapland for at hente en rentyr og fire renkøer. De blev indfanget med lasso og anbragt i tremmekasser, hvorefter de blev transporteret den lange vej til Frederiks, først på slæder og bagefter med tog og damper og igen med tog til Frederiks station, hvor der var indrettet en såkaldt forsøgsstation. Det var en stor fold med en stråtækt staldbygning, omgivet af et højt palisadehegn.

Ifl. aviserne lignede det mest af alt en befæstet negerlandsby i Timbuktu, og det blev en stor turistattraktion, som folk kom kørende langvejs fra for at se. Dyrene trivedes og formerede sig, og Bech solgte så mange, at han jævnligt måtte indføre nye. De bedste kunne sælges for op til 160 kr. stykket, så det var en god forretning.


I 1913 fik Bechen rigmand til at investere i en stor renpark ved Kongenshus, og der blev indkøbt 400 rener i Norge, men det er en anden historie. Her står Johs. Bech i folden med renparret Abraham og Sara og med Frederiks Station i baggrunden.

 

Foto: Karup Lokalhistorisk Arkiv.