Biskop af Viborg
Død: 20. oktober 1132 eller 1133

Viborg stift

Viborg Stift blev oprettet ca. 1060 af kong Svend Estridsen og fik kongelige rettigheder af Knud den Hellige (1060-1086). Den første biskop hed Heribert.

Eskil er den anden biskop i Viborg Stift, som vi kender navnet på, og alt tyder på, at han afløste Heribert omkring 1090. Eskil havde været kannik i Lund, inden han blev biskop i Viborg, og han beskrives af Roskildekrøniken som en meget skøn og forstandig mand, og yderst lærd.

Viborgs rigdomme

Eskil skaffede bispestolen i Viborg store rigdomme. Læsø og indtægterne fra saltudvindingen kom til Viborg domkirke under Eskil – nogle siger som en gave fra ham – og Sct. Mikkels kirke med alt dens gods og Sct. Mortens kirke på Fur.

Viborg Domkirke

Det er formodentlig Eskil, som begyndte opførelsen af en ny Viborg Domkirke i årene omkring 1130.

Den høje alder og rige udformning af den oprindelige Asmild Kirke har gjort, at den fra tid til anden er blevet foreslået som en forgænger for domkirken i Viborg. Undersøgelser omkring Viborg Domkirke viser dog ret sikkert, at man kort tid efter oprettelsen af stiftet 1059/60 må have påbegyndt byggeriet af en domkirke i frådsten og sandsten på dette sted.

Selv om Asmild Kirke ikke har været forgænger for domkirken i Viborg, så har kirken haft en ganske tæt knyttet til bispesædet At Eskil havde tilknytning til Asmild Kirke er sikkert, for tidligt om morgenen den 20. oktober 1132 eller 1133, da han var ved at synge ottesang i kirken, blev han dræbt foran alteret.

Drabet på Eskil

Eskil blev dræbt på Erik Emunes foranstaltning i Skt. Margretes kirke i Asmild, da han en morgen stod og læste de kanoniske tider. I Lund Domkirkens Necrologium angives dødsdagen at være 20. oktober 1133, mens Roskildekrøniken fortæller, at Eskil blev dræbt to år før slaget ved Fotevig i Skåne 1134, hvormed  Eskils dødsår i så fald bliver 1132.

 

 

Kilder

P. Severinsen: Viborg Domkirke med Stad og Stift i 800 år. København 1932.

Viborg historie bind 1. Viborg kommune 1998.

Dansk Biografisk Leksikon bind 4. København 1980.

Lunds Domkirkes nekrologium.