Chr. Riegels blev udlært isenkræmmer i Viborg. Han oprettede sin isenkrambutik i 1889 i Store Sct. Hans Gade. I 1899 startede han sin trævarefabrikation. I begyndelsen lejede han lokaler i Store Sct. Hans Gade af sin svigerfar, der var farver. På dette tidspunkt beskæftigede fabrikken fire medarbejdere.

I 1901 var virksomheden vokset, og Riegels besluttede sig for at opføre en trævarefabrik, der skulle producere husholdningsprodukter. Allerede i september året efter nedbrændte fabrikken for første gang. Selvom forsikringssummen ikke var sat højt nok, lykkedes det at få genrejst fabriksbygningerne og at få produktionen i gang igen. Riegels udvidede hurtigt sit sortiment, så fabrikken producerede en lang række husholdningsprodukter og legetøj i træ.

I 1917 beskæftigede fabrikken 93 personer, hvilket var lidt under halvdelen af de i alt 197 beskæftigede i Viborgs træ- og papirindustri. Året efter omdannede han virksomheden til et aktieselskab og fungerede herefter som rådgivende direktør. Virksomheden var nu et af byens store foretagender.

Riegels trak sig i 1921 på grund af sygdom helt ud af virksomheden og tilbragte resten af livet i en villa i Hellerup.

Af Mikkel Kirkedahl Lysholm Nielsen

Litteratur og kilder

Litteratur

Lauridsen, Henning Ringgaard: Viborgs industrihistorie 1741-1990. Viborg Leksikon. Bd. 8, 1990

Lauridsen, Henning Ringgaard & Lars Munkøe: Viborgs Historie 1940-1997, bd. 3, 1997

Arkivmateriale

Riegel’s Trævarefabrik, Kasse: 3. IV. 10. f