Snapstinget kaldtes årets første landstingssamling, hvor skøder, pante- og gavebreve på al herregårdsjord i Jylland skulle tinglæses og terminsbetalingen falde. Første gang vi hører om et snapsting i Viborg er i året 1462. Navnets oprindelse er uklar, men det har formodentlig at gøre med ordet snap, hurtig, måske en rask begyndelse efter juledagene.. Hvor der var penge, var der også handel. Snapstingsmarkedet var landsdelens betydeligste. Her kom handelsfolk og håndværkere, kræmmere, tandbrækkere, kloge koner, artister og skuespillere.

Efter Nytorv blev anlagt i 1584 holdtes Snapstingsmarkedet her. Markedets varighed var oprindelig tre dage, men efterhånden blev det til 14 dage og længere. Snapstingmarkedet ophørte hen imod 1870’erne.