Jurist, politiker
Asmild Kloster Hovedgaard, Viborg
Født: 18-12-1796 — Død: 07-06-1864

Peter Daniel Bruun blev født i Fredericia som søn af købmand og fabrikant Bertil Bruun, der i 1809 købte Asmild Kloster Hovedgård ved Viborg.

Peter Daniel Bruun blev jurist og juridisk licentiat. Han blev assessor ved Viborg Landsoverret og købte Asmild Kloster i 1830, som han ejede til sin død.

I 1830 blev han assessor ved Højesteret, i 1841 medlem af Viborg Stænderforsamling, i 1848 af den grundlovgivende rigsforsamling. Han blev medlem af Landstinget og var i en periode dets formand, indtil han i 1862 udtrådte af Rigsdagen og i 1863 af Rigsrådet.

I 1842 gennemførte han i stænderforsamlingen drøftelsen af Hiort-Lorenzens sprogsag til trods for den kongelige kommissarius’ protest. Politisk tilhørte Peter Daniel Bruun de nationalliberale, og han blev i stænderforsamlingen og på Rigsdagen betragtet som en myndig og frisindet forhandlingsleder.

 

Af Svend Korup.

Kilder

Daniel Bruun: Slægt- og barndomsminder fra Vi-borg-egnen, 1925.

Hans H. Worsøe: Træk af Bruunshåbs historie. I Fra Viborg Amt 1972, s.122-140.

Dansk Biografisk Leksikon, bind 2, 1979.