Kunst og medier

Siden 1989 har Viborg haft en vigtig uddannelsesinstitution på kunst- og medieområdet. Dette år startede Animationsværkstedet nemlig sine aktiviteter. I de første år underviste man lærere i animation og åbnede en workshop for kunstnere, som ville eksperimentere med animation.

De følgende år oprettede animationsværkstedet flere og flere kurser, og der er i tidens løb blevet produceret mange film fra stedet. Animationsværkstedet tiltrak fra hele verden en række dygtige og erfarne animatorer, som gerne stillede sig til rådighed som gæstelærere.

International undervisning

Animationsværkstedet involverede sig også i en række forskellige nationale og internationale projekter. Bl.a. arbejdede animationsværkstedet på at implementere animation i folkeskolens medieundervisning. Med det øgede behov for kyndige animatorer i både film-, TV- og computerspilsbranchen voksede behovet for veluddannede animatorer.

I 2003 oprettedes en bacheloruddannelse i karakteranimation, og Animationsværkstedet blev en uafhængig del af CVU Midt-Vest. Eleverne fik efter endt uddannelse arbejde i alle dele af verden.

Af Mikkel Kirkedahl Lysholm Nielsen