Fuglebakken blev navngivet i 1942. Tidligere hed den Bakkegaardsvej. Byrådet ønskede at benytte forskellige navnegrupper i de enkelte kvarterer. Således opstod bl.a. et” fuglekvarter” omkring haveselskabet “Vesterport” syd for Holstebrovej og senere “Digterparken” på Brostrøms toft nord for Katedralskolen og “gudekvarteret” imellem Aalborgvej og Nørremøllevej.