Bragesvej - Viborg Museum

Bragesvej

Bragesvej blev navngivet i 1931 efter skjaldenes gud, Brage. Vejen ligger i den nordlige bydel i villakvarteret mellem Nørremøllevej og Gl. Aalborgvej, hvor alle vejene er opkaldt efter de gamle nordiske guder eller har navne fra den nordiske mytologi.