Kgl. Borgmester, byfoged og politimester i Viborg

Født: 19-01-1866 — Død: 22-03-1949

L. V. E. Glud blev uddannet jurist i 1890 og tilbragte derefter de næste godt ti år som fuldmægtig i forskellige byer i landet. I 1911 blev han valgt af kongen til stillingen som borgmester i Viborg. Med til arbejdet hørte også opgaverne som byfoged og politimester. Disse hverv varetog Glud indtil 1919.

I 1919 blev loven ændret, og borgmestrene skulle nu ikke længere udpeges af kongen, men vælges af folket. Ved samme lejlighed ophørte embedsmanden Gluds rolle i Viborg. Han rejste i stedet til Holbæk og Nykøbing Falster, hvor han blev dommer.

I Viborg blev han på den måde kendt som den sidste kongeligt udnævnte borgmester. Han fik også opført bygningen i Sct. Mathias Gade 29, hvor han udover at have sin private lejlighed også oprettede borgmester-, byfoged og politikontor. Siden flyttede Sct. Mathias Apotek ind på adressen.

 

Af Mikkel Kirkedahl Lysholm Nielsen

Kilder

Personarkiv, Viborg Lokalhistoriske Arkiv