Den 23. oktober 1955 blev mindestenen for Navntoft Kirke afsløret. Egnes beboere var med til at samle penge ind til stenen, som blev placeret, hvor kirken engang havde stået. På stenen står der: Her laa Navntoft kirke.

Ved en gravning 1924 fandt man frem til, at kirken havde været 18,5 m lang med et 6,9 m bredt kor og et 7,8 m bredt skib. Den blev sandsynligvis opført midt i 1100-tallet og været i brug indtil Den Sorte Død, pesten, i Middelalderen tømte sognet for beboere, hvorefter kirken blev til en ruin. Stenene blev igennem årene fjernet og tænkes brugt til forsvarsværker ved Hald og i gårde i omegnen.

Førstelærer A. M. Hølund stod i spidsen for at etablere mindestenen, som blev afsløret den 23. oktober 1954 af provst Morten Øllgaard, som i sin tale kom ind på de gamle tider, hvordan man levede dengang, og at man skulle være glad for det liv, man havde nu.

Efter en regulering af Løgstørvejen blev stenen flyttet til sin nuværende plads, ca. 8 km ud af Løgstørvejen på venstre side.

Litteratur

Viborg Stifts Folkeblad d. 24. oktober 1955.
Mindesten og monumenter i Viborg Amt, Ernst Wickstrøm, Viborg Stiftsmuseum 1986.
Danske Sagn, Bind III, Ewald Tang Kristensen, 1995, s. 135.