Hed tidligere Lonne Stræde eller Sct. Leonis Stræde, men efter at gaden blev ført igennem mod Sct. Mathias Gade i 1881, og Sct. Leonis Stræde derved blev udskilt, fik den sit nuværende navn, efter en tid også at være blevet kaldt Nygade. Det brolagte stræde forbi Domprovstegårdens forbygning og port beholdt navnet Sct. Leonis Stræde. Provsteembedet fik adresse i Sct. Leonis Stræde i 1873. Efter branden i 1726 opførtes bygningen nr. 10-12 af den tyske murermester J. G. Hödrich, som slog sig ned i Viborg efter den store brand. Bygningen på nr. 12 har senere været bolig for tugthusinspektør L. C. von Undall, oberstløjtnant F.A.R. Howitz og slagtermester Max Wörzner.

Siden 1946 har det været og er stadig samlingssted for den katolske menighed i Viborg. Det romersk-katolske Sct. Kjelds Kapel i Sct. Leonis Gade er den første katolske kirke i Viborg siden reformationen. I Sct. Leonis Gade nr. 4 lå i midten af 1800-tallet Goverts Blik-og Messingvarefabrik, der fremstillede køkkengrej, staldlygter og petroliumsdunke. Goverts udviklede et primusapparat og fik verdenspatent på det, men havde ikke penge til at markedsføre det og gik konkurs i 1885. Nr. 8 har i mange år været præstebolig for Søndre Sogns sognepræster, og i dag har Kirkens Korshær varmestue i bygningen.