I dag kommer vandet strømmende, så snart vi åbner for hanen i køkkenet eller badeværelset. Sådan var det ikke for 100 år siden. Vandet skulle hejses eller pumpes op af brønden, og det var et besværligt og hårdt arbejde at grave en brønd. Efterhånden som der blev gravet ned, blev der lavet afstivning med brædder. Sand og jord blev hejst op i spande. Når brøndgraveren havde nået vandet, blev der hejst et trækar uden bund ned i brønden. Derefter blev brønden muret op fra bunden. Afstivningsbrædderne blev fjernet efterhånden som der blev muret op.

Her er det brøndgraver Jens Chr. Johannesen med skovl flankeret af sine brødre, til højre Jens og til venstre Niels. Bemærk teglstenene til højre i billedet.

Foto: Æ Fjandbo Arkiv.