Biskop
Født: 27-06-1763 — Død: 03-07-1830

Jens Blochs far i Hals var skibsfører, og det var meningen, at Jens skulle stå til søs. Men det havde Jens ikke lyst til. Derfor sendte faderen ham i stedet som 12-årig til Riga, hvor han skulle står i lære på et handelskontor. Heller ikke dette gik.

Men heldigvis for den unge Jens skulle der hurtigt vise sig en udvej. Allerede som trettenårig fik han mulighed for at blive undervist privat af præster i Nordjylland. I 1780 dimitterede han fra Aalborg Katedralskole og påbegyndte herefter teologiske studier i København.

I 1784 blev han udnævnt til teologisk dekan og manuducerede de følgende to år filosofi- og teologistuderende. I 1786 rejste han to år til Göttingen for at studere flere fag som naturhistorie, teologi og filosofi. Herefter rejste han rundt i Tyskland, Holland og Frankrig.

I 1790 fik han antaget en filosofisk doktorafhandling ved Københavns Universitet. Samme år blev han sognepræst i Bjergby og Mørke på Sjælland, og fem år senere blev han kapellan ved Holmens Kirke, hvor han senere blev provst og sognepræst. I 1804 blev han Biskop over Christianssand Stift, men blev her kun kort. 12. juli 1805 blev Jens Bloch nemlig udnævnt til biskop i Viborg.

I Viborg blev Jens Bloch en meget afholdt biskop. Han havde et blidt og velvilligt væsen, men var dog også kendt for at være noget distræt. Efter 25 års virke i Viborg døde han pludselig af et hjerteslag 3. juli 1830.

Den kendte danske billedhugger Hermann Ernst Freund opførte i øvrigt en gravsten over Jens Bloch og hans hustru ved hovedindgangen til Viborg Kirkegård. Denne sten, som er smykket med en antik fantasifigur på toppen, betragtes som det bedste af Freunds værker i Viborg.

 

Af Mikkel Kirkedahl Lysholm Nielsen

Kilder

Personarkiv, Viborg Lokalhistoriske Arkiv