Hæren og 3. regiment satte i august 1948 en mindesten til minde om de, der mistede livet under besættelsen. Det var Oberst Johnstad-Møller, der afslørede stenen ved Viborg Kaserne den 29. august 1948 med stor deltagelse af Viborgs borgere og familierne til de faldne.

På stenen står der under kongekronen: 3. RTG. Slyng om os alle enigheds bånd. Send fra din himmel begejstringens ånd, følg du i fare, den tapre lille skare. Løft over hæren din velsignende hånd. Derefter er navnene på de soldater, der mistede livet under besættelen, enten fordi de blev henrettet eller døde i koncentrationslejre. Til slut på stenen står der: Hæren satte dette minde. Mellem navnene er der indhugget en fakkel i bronze.

Litteratur

Mindesten og Monumenter i Viborg amt, Ernst Wickstrøm, Viborg Stiftsmuseum 1986, side 221.