Sct. Villads Stræde fik i 1824 navnet Sct. Villadsgade. Tidligere hed den Munkeslusen eller Slusen, og i begyndelsen af 1900-tallet fik den sit nuværende navn. Billedet viser Sct. Villadsvej med Landsretten i baggrunden.