Har gennem tiderne haft flere navne: “Michel Herups Gyde”, “Sct. Mogens Kirkestræde”, “Ellen Kistrups Gyde” (1824). I Rosenstræde er fundet mange spor efter metalhåndværk, ildsteder og esser. I 1800-tallet lå her høkerbeværtningen “Spegebjerg Kro”. Med hærloven af 1867 fik Viborg en fremtrædende plads som landsdelens militære center, og det førte bl.a. til bygning af et garnisonssygehus med 35 sengepladser i Rosenstræde i 1875.

Soldaterhjemmet “Dannevirke” blev oprettet i 1883 og lå på Rosenstræde 1B, indtil det i 1933 blev flyttet op på Fælledvej. I 1892 flyttede Viborg Borger- og Friskole til den nye skolebygning, tegnet af arkitekt Carl Lange, i Rosenstræde på en grund, der strakte sig til Sct. Nicolaigade, den såkaldte “Frøken Zahrtmanns toft”. Borgerskolen og friskolen befandt sig i hver deres ende af bygningen, indtil Viborg Borgerskole blev enhedsskole i 1921/22. Da Vestre Borgerskole (Vestre Skole) blev indviet i 1935, kom skolen i Rosenstræde til at hedde Østre Borgerskole (Østre Skole).