I Hald Ege ved bindingsværksbygningen Egekrogen står en stor mindesten til minde om lejren ved Hald og Kronprins Frederik (senere Kong Frederik d. 8). Mindestenen blev afsløret 6. juli 1906.

På stenen står der øverst: Kronprins Frederik øverstbefalende 1874-1877. Nederst på stenen står der: Til minde om Lejren ved Hald 1868 – 1880.

Frederik d. 8. var øverstbefalende i Lejren ved Hald fra 1874 – 1877.

 

Kilder

Viborg Nyt d. 13. september 1995.