Nogle af verdens største havørreder er fanget i Karup Å, der er kendt som et af Danmarks bedste fiskevande. Her har hedeboerne fisket i århundreder, og Jeppe Aakjær har fortalt om, hvordan der blev fisket med togger i Karup Å for 100 år siden. ”Æ togger” var et vod, der blev holdt oppe med en lang lægte. Den spændte over hele åens bredde og drev af sted på strømmen.

Hver fisker havde sit stykke af åen, hvor han måtte fiske. Når han var nået til enden af stykket med ”æ togger”, tog han lægten med voddet på skulderen og gik tilbage for at begynde forfra. Den bedste tid var sidst på året i korte, mørke og gerne sludfulde efterårsnætter. Karup Å er den eneste å i Danmark, hvor toggerfiskeriet stadig er tilladt, men kun for lodsejere og kun 2 dage om ugen fra 1. marts til 31. oktober og højst midtstrøms. Årstallet på billedet kendes ikke, og om fiskeren ved vi kun, at han var toggerfisker og boede ved Karup Å.

 

Skrevet af Inger Merstrand