Langdammen blev navngivet i 1941 efter en lille dam, som især om vinteren indeholdt en masse vand. Dammen var ejet af byen, og i 1800-tallets slutning diskuterede man ofte, om dammen skulle fyldes op. I 1900 blev et lille anlæg plantet, men dette forsvandt, da rutebilstationen blev opført. På billedet ses det arbejdssjak, der opførte rutebilstationen, med jernbanestationen i baggrunden. Den gamle rutebilstation blev nedrevet i forbindelse med omlægningen af hele banegårdsområdet i 1990’erne.