Viborg Borger- og Håndværkerforenings Sangforening blev stiftet den 18. november 1865. Sangforeningen blev dannet som socialt sidestykke til Viborg Borger- og Håndværkerforening, hvor bestyrelsen den 12. oktober 1865 indrykkede en annonce i Viborg Stiftstidende om, at den ønskede at oprette en sangforening, og alle interesserede blev opfordret til at møde frem til den stiftende generalforsamling. Der mødte 60-70 mennesker frem, og skræddermester F. Fischer og graver J. Nielsen fik til opgave at varetage det videre foreningsarbejde.

Sangforeningens oprindelige formål var at uddanne et flerstemmigt mandskor samt fremme almindelig dannelse blandt foreningens medlemmer og skaffe medlemmerne nyttig og behagelig adspredelse.
I 1876 sang koret i Viborg Domkirke ved Kong Christian den niendes besøg.

Koret eksisterer nu som selvstændig forening under navnet Viborg Mandskor. Koret øver (i 2015) i den store sal på Den Gamle Brandstation under ledelse af Signe Ladehoff. Koret spiser sammen en gang om måneden i forbindelse med en øveaften og karakteriseres som et særdeles muntert fællesskab.

Ved korets 125 års jubilæum samledes omkring 900 sangere fra fjern og nær, og nogle år senere samlede koret næsten 500 sangglade mænd fra hele landet til Dansk Sangerforbunds Landsstævne. Rudi Nielsen var æresmedlem i koret og initiativtager til Korstafetten i Viborg, hvor byens kor hvert andet år på skift arrangerer en fælles kordag med gratis koncert.

I november 2015 fejrede sangkoret 150 års jubilæum. I anledningen af jubilæet blev der udgivet en bog med fotos og historier om koret skrevet af tidligere bogtrykker og redaktør Jørgen Hagsholm, selv mangeårigt medlem af koret. Han var ligeledes konferencier ved jubilæumskoncerten, som udover Viborg Mandskor også havde Hadsten Sangforening, Viborg Kammerkor, Vimuko, Viborg Koret, Kulturrødderne, Sing4fun og VoxBox på programmet. Sigurd Barret  havde skrevet korværket “At synge er at leve” specielt til lejligheden. Det blev fremført af Viborg Mandskor og deres venskabskor Hadsten Sangforening med Sigurd Barret som dirigent. Repertoiret til jubilæumskoncerten var sange, som dækkede hele perioden fra 1865 til 2015. Koncerten fandt sted i Handelsskolens store sal på Vinkelvej i Viborg.

Kilde vedr. jubilæer: Pressemeddelelse fra Viborg Mandskor.