Kammerherrens Sti – Bispestien i dag – blev anlagt omkring 1870. Den blev opkaldt efter stiftamtmand, kammerherre Gottlob Emil Georg Frederik Baron Rosenkrantz (1803-1884). Hans frue benyttede stien på sine daglige spadsereture til søerne.