Stenen er til minde om Kong Frederik d. 7. I 1861 var han og Grevinde Danner på besøg i Jylland og boede i et par dage hos Stiftsamtmanden Baron De Bretton i Viborg. Mindestenen stod ved Holstebrovej/Vestermarken som minde om, at Kong Frederik d. 7. og Grevinde Danner havde kørt her forbi på deres vej gennem Jylland.

På stenen står der: Denne sten er sat til minde for Kong Frederik den 7de og gemalinde, der den 11. juli 1861 drog herforbi og veltilfreds.

Rygter vil vide, at majestæten hold pause for at lade sit kongelige vand inden ankomsten til Viborg. Derpå kunne han “veltilfreds” drage videre. Der for kaldes stenen i folkemunde også for “tissestenen”.

Oprindelig stod stenen på en stenhøj ved landevejen midt for den nu forsvundne Hallum Plantage.

I 1870’erne blev stenen flyttet til Ravnstrup. I Ravnstrup blev den set i 1907/08 i en have til den afdøde gårdeje Laust Hansens gård. Da gården brændte, ukendt årstal, faldt taget ned over stenen, så stenen gik i to stykker, og en stor splint gik af det ene hjørne på stenen, tilsyneladende på grund af varmen. Da M. E. Gulddal gerne ville bevare historien, købte han derefter stenen, som Laust ikke ville have med til sin nye gård.

M. E. Gulddal fik lavet en aftale med den daværende ejer af Hallum plantage, gårdejer Niels Jensen, om, at hvis Gulddal rejste fra egnen, skulle gårdejeren opbevare stenen, til den kunne komme tilbage på sin gamle plads og blive fredet.

Stenen fik en omskiftelig tilværelse. I en artikel i Viborg Stifts Folkeblad i 1929 kunne landpost Riis fra Ravnstrup fortælle, at stenen var slået i to stykker, og at den i en tiårig periode havde ligget på Niels Christensens daværende ejendom, hvor den fungerede som trappesten til et hønsehus.

Nu råbte landposten vagt i gevær, fordi stenen stod for at skulle bruges som hjørnesten i en ny port, hvor der ville blive boret et hul i den til porthængslet.

Redningsaktionen lykkedes tydeligvis, for nu står stenen opmagasineret hos Viborg Museum, hvor den gennemgår en restaurering.

 

Litteratur

Viborg Stifts Folkeblad d. 31. januar 1929.
Viborg Stifts Folkeblad, 26. januar 1929.