Bauer, Peter - Viborg Museum

Bauer, Peter

Brygger
Født: 1836 — Død: 19-12-1896

I 1870 kom den polsk-fødte brygmester Peter Bauer i besiddelse af Skolebakken og dens bygninger. Her forsøgte han at indrette et bryggeri til fremstilling af bajersk øl. De dybe kældre i grotterne under skolebakken skulle anvendes til lagring af øllet, som skulle stå koldt.

Der gik dog ikke mange år, før Bauer gik fallit og måtte sælge bryggeriet til et konsortium af Viborgs erhvervsdrivende. Disse forsøgte at drive bryggeriet videre i aktieselskabet ”Dania”, men også dette var en dårlig forretning.

Peter Bauer var imidlertid ikke færdig med ølbrygning i Viborg. Efter at have sundet sig ovenpå fallitten på Skolebakken startede han “Fremad” i Sct. Mathias Gade. Her fremstillede han hvidtøl og aftappede og forhandlede bajerskøl fra andre byers bryggerier. Omkring 1880 forlod Bauer dog Viborg. Han rykkede nordpå til Fjerritslev, hvor han fra 1885-86 lejede sig ind i et mindre bryggeri og maltgøreri.

Af Mikkel Kirkedahl Lysholm Nielsen

 

Kildemateriale:

Personarkiv, Viborg Lokalhistoriske Arkiv