Lille ø i Søndersø nær Golfhotellet. Viborg fik sit første rensningsanlæg i 1938, som blev anlagt hvor nu Golfhotellet ligger. I 1946 skulle man have et nyt rensebassin i rensningsanlægget, og overskudsjorden fra dette arbejde blev kørt i søen via en løbebro, hvor jorden på trillebør blev kørt ud i søen, hvorved “Fugleøen” dannedes omtrent 50 meter fra land.