De ældste oplysninger om en skole i Vinkel er fra 1689, hvor degn Peder Jørgensen “nord for kirken har opbygget et jordgravet hus med sognemændenes hjælp på 5 bindinger”. I 1741 lod Janus Friedenreich til Palstrup gods opføre en ny degnebolig på 8 fag. Fra 1844 berettes der om et skolehus med bolig til læreren og en jordlod på 12 tdr. land.En ny skolebygning, der lå nord for kirkegårdsmuren, blev bygget i 1856, og den var i brug indtil 1889, da den blev omdannet til fattighus. Dette år indviedes den nye store skole øst i Vinkel by. Den havde to skolestuer, lærerbolig og på første sal værelser til en lærerinde.

Skolen er siden udvidet i 1927, og den arbejdede allerede før kommunesammenlægningen i 1970, da Vinkel kommune indgik i Viborg kommune, sammen med Overlund skole, der modtog de ældste elever. I 1991 lukkede skolen i Vinkel samtidig med, at skolerne i Tapdrup og Sdr. Rind lukkede, og eleverne blev overført til den nye Møllehøj skole i Bruunshåb.

Skolebygningerne i Vinkel står dog ikke tomme, for de er siden blevet brugt til en specialskole for ældre elever med indlæringsvanskeligheder.

Litteratur

Ejnar Poulsen: Viborg Amts Degne- og skolehistorie. Forfatterens forlag 1957.
Beretning om Viborg kommunale skolevæsen 1970-1985.
A. M. Vestergaard: Træk af Vinkel sogns præste og degnehistorie fra reformationen til ca. 1885 :
I. Tiden indtil 1850. I Årbog “Fra Viborg Amt” 1970.
II. Tiden efter 1850. I Årbog “Fra Viborg Amt” 1971.