Arkitektkonkurrencen

Allerede i 1968 havde Asmild-Tapdrup sogneråd og Viborg byråd i forventning om en kommende kommunesammenlægning udskrevet en konkurrence om en dispositionsplan for et stort areal beliggende øst for Nørresø i Asmild-Tapdrup kommune. Området skulle bruges til boliger og forsynes med skoler, børneinstitutioner og butikker, der skulle betjene de forventede mange indbyggere

En helt ny bydel

Planen, der vandt konkurrencen, udnyttede det smukke landskab og bevarede en række grønne slugter, der fra de højere liggende boligområder fører ned mod Nørresø. Trafikken blev adskilt, så en række fodgænger- og cykelstier fører frem til boligområderne, mens der på hovedadgangsvejen til området – Houlkærvej – hverken var fortov eller cykelsti.

Planlæggernes intentioner var gode, men beboerne i området følte sig ofte utrygge på de lange stier, der i mørke tunneller blev ført under Houlkærvej. Derfor ser man tit mødre med barnevogne og små børn langs den befærdede Houlkærvej, hvor hverken et fortov eller en kantsten skærmer dem mod den tætte biltrafik, og skolebørnene kører også på vejen, der var tænkt kun til biler. Først i de senere år, er kommunen begyndt at anlægge stier og fortove der, hvor folk rent faktisk færdes.

Houlkær – bydelen får nyt navn

Området blev først kaldt Asmildområdet – sikkert fordi det ligger i den gamle Asmild-Tapdrup kommune og de mange store boligblokke, som Boligselskabet Viborg opførte, blev kaldt for Asmildparken. Men området ligger langt fra Asmild kirke og det gamle Asmild, så navnet skabte nogen forvirring, og områdets officielle navn er i dag Houlkær, og boligblokkene hedder nu Houlkærvænget. Området syd for Houlkær er Overlund, og nede ved søen og Asmild kirke ligger Asmild.

Det store område fik sin skole, Houlkærskolen, i 1979 og sin kirke, Houlkær kirke i 1992. I midten af halvfjerdserne opførte Viborg amt et nyt amtsgymnasium i området. Det er tegnet af Friis og Moltke og bygget i beton og jern, der efterhånden fik en rustrød farve. Et moderne byggeri, der understreger, at her er vi i en ny bydel.

Området blev også forsynet med et bibliotek og mange børneinstitutioner, så de efterhånden tæt ved 10.000 indbyggere kunnet få passet deres børn i nærheden af hjemmet.

Der blev også planlagt et center for den nye bydel med livlig handel og mange butikker, men det er aldrig lykkedes at få det til at fungere. Brugsen var der gennem 25 år, mens skiftende købmænd har forsøgt sig i området. Bank, frisør, blomsterhandel, apoteksfilial har også måttet give op, mens kiosk og bodega stadig klarer sig, og øldrikkende sommergæster dukker op, når vejret er til det.

Bycenteret renoveres

Houlkærs bycenter er i 2003 mere mennesketomt og uden det liv, som planlæggerne i 1969 forestillede sig. Vi vil måske nok købe vores dagligvarer, hvor der kun er en enkelt butik, men udvalgsvarer vil vi købe i bymidten, hvor konkurrencen mellem de mange butikker holder priserne nede, og hvor vareudvalget er større og derfor mere spændende.

I dag handler vi heller ikke i en butik, fordi den ligger tæt ved vores bolig. Vi handler måske på vej til og fra arbejde eller tæt ved vores arbejdsplads.

Viborg kommune har da også taget konsekvensen af, at udviklingen i området ikke er gået helt som planlagt, og kommunen er nu i 2004 i gang med at renovere centeret med ny belægning og nye adgangsveje.

Ligesom kommunen opfører en helt ny biblioteksbygning, og en nedslidt børnehave er revet ned for at give plads til nye boliger. Forhåbentlig vil det bringe liv til centeret, så det vil blive et mødested for bydelens beboere.

 

Kilder
Dispositionsplanskitse for Asmild, marts 1970
Rapport om bydelens fællesanlæg og ideplan for Asmild Center
Arkitekterne Malm & Wandal og Møller & Wichmann, august 1971

 

Billede til venstre: Luftfoto af Boligselskabet Viborgs store boligbyggeri Asmildparken, i dag kaldet Houlkærvænget. Byggeriet med mere end 500 store og velindrettede lejligheder blev opført som et betonelementbyggeri i 1970’erne. Nutidig adresse: Odshøjvej, 8800 Viborg.