Siden boligbyggeriet Ellekonebakken blev opført i 1960’erne har Ellekonedalen og Ellekonebakken været officielt vejnavne. Tidligere knyttede navnet sig til slugten, og en kilde nævner navnet “Elkonsdal” i 1811. Da vejen fik navn i forbindelse med Erhvervsrådets Boligselskabs store etagebyggeri i området, mente nogle ældre viborgensere, at slugten tidligere var kaldt “E Kodal”, fordi bylandmændene drev deres køer på græs her. På billedet ses Red Barnets vuggestue, som ligger placeret midt mellem boligblokkene.